BuiltWithNOF
Welkom aan boord

 

 

“Welkom aan boord”

......van deze website over Hr. Ms. Karel Doorman. Dit is ook de titel van een boekwerkje, dat ik in 1962 kreeg uitgereikt bij plaatsing aan boord van dit vliegkampschip. Zie voor de inhoud van dit boekje en soortgelijke boekwerkjes uit andere jaren, “Indeling site”.

Laat ik mij eerst even aan u voorstellen als uw gastheer bij de rondleiding over dit grootste schip dat ooit deel uitgemaakte van onze Koninklijke Marine.

Mijn naam is Steven Visser, geboren te Sommelsdijk op 18 september 1944 (kennelijk nieuwsgierig geworden door het geluid van vliegtuigen op weg naar Arnhem en terug naar Engeland) en nu wonende te Purmerend.

Na een technische opleiding elektrotechniek, aan de LTS te Middelharnis, in 1961 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine als elektromonteur 3e klas. Na een eerste militaire basisopleiding (EMV) in het MOK (Marine Opleiding Kamp) in Hilversum, naar de technische opleiding aan de TOKM (Technische Opleiding Koninklijke Marine) in Amsterdam. Hierna als elektromonteur 2e klas op 14 september 1962 geplaatst aan boord van dit voor Nederland unieke schip, een echt vliegkampschip.
Na een onderbreking voor de korporaalsopleiding op 8 november 1965 wederom geplaatst aan boord van de Doorman. Na de twee branden aan boord, werd ik in augustus 1968, overgeplaatst naar het KIM, aan boord van Hr.Ms. Neptunus. Vanaf de Neptunus op 23 oktober 1968 weer terug geplaatst naar de Doorman en ondergebracht aan boord van het wachtschip Hr.Ms. Drebbel te Rotterdam.

Ik was weer terug aan boord van de “Dikke Dame”. Ditmaal voor het inwerken en overdragen van gegevens aan de Argentijnse marine. Tot het laatst deeluitgemaakt van een kerngroep van de Nederlandse marine  aan boord van de Doorman, welke inmiddels de naam “25 de Mayo” (Veinticinco de Mayo) had gekregen.

In mei 1969 overgeplaatst naar Hr. Ms. Soemba in Den Oever en vanaf dit schip op 30 juni 1969 met eervol ontslag. Hierna in dienst getreden bij de Amsterdamse politie. Daar dienst gedaan in zowel uniform als bij de recherche aan het bureau  Warmoesstraat, later bij de centrale recherche aan het hoofdbureau. Inmiddels met functioneel leeftijd ontslag.

Het schip zelf is helaas gesloopt. Jammer dat het niet ligt afgemeerd als museumschip in haar eigen Rotterdam, zoals Londen haar HMS “Belfast” heeft. Er was destijds een hechte band met Rotterdam. Als opvarende van Hr.Ms. Karel Doorman stond ik ingeschreven in het bevolkingsregister van Rotterdam.

(foto 0016) HMS Belfast afgemeerd op de Theems in Londen.
Foto webmaster.

(foto 0017) Nogmaals HMS Belfast met daar achter de Tower bridge over de Theems in Londen.
Foto webmaster.

Bij velen is echter een onuitwisbare indruk en vele herinneringen achtergebleven aan dit vliegkampschip. Op een gegeven moment ben ik zelf eens alle fotomateriaal en gegevens op een rijtje gaan zetten met de gedachte dat dit niet verloren mag gaan. Mogelijk zijn er meer geïnteresseerden, ook mensen die nooit op dit schip hebben gevaren of het zelfs nooit in het echt hebben gezien. Ik denk hierbij aan kinderen (of misschien al kleinkinderen) van oud opvarenden en anderen die belangstelling tonen voor dit stukje historie van onze marine.

Aan de hand van de zelf gemaakte foto’s en dia’s kwamen er steeds meer herinneringen terug aan deze tijd. Ik besef echter dat het verre van kompleet is. Ik weet ook niet meer alle juiste namen van onderwerpen en onderdelen.

Aan de hand van onder andere het seriematige fotomateriaal begonnen met het opschrijven van herinneringen. Voor de bezoekers aan deze site die wel op Hr. Ms. Karel Doorman hebben gevaren heb ik dan ook een verzoek. Laat mij weten wat niet correct is, stuur mij aanvullingen en verbeteringen, stuur mij foto’s of onderdelen daarvan wat het besprokene nog meer verduidelijkt. Met behulp van uw herinneringen en tastbare beelden uit gevulde (en mogelijk toch vergeten) schoenendozen wil ik een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het schip, zijn voormalige bewoners (toch even Rotterdammers dus), de vele interessante reizen en opvallende gebeurtenissen. De verwerking hiervan kan geruime tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aanbod en tijd. Inmiddels hebben velen aan dit verzoek voldaan en heb ik vele, menig unieke, foto’s en herinneringen mogen ontvangen, welke op deze site zijn verwerkt.

Naast de hoofdstukken met tekst, verdeeld naar onderwerp en zoveel mogelijk in chronologische volgorde, heb ik verschillende fotoalbums samengesteld over de verschillende aspecten aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman. Het vliegbedrijf speelde hierin een belangrijke rol, maar er was meer dan dat.

Ik hoop dat veel oud opvarenden  met plezier op deze website mogen ronddolen, mijmerend in zoete herinneringen aan de Doormantijd van weleer en dat zij die nooit aan boord waren alsnog met dit schip kunnen kennismaken.

Ik wens een ieder veel plezier op deze site.

Uw webgastheer,
Steven Visser.

E-mail: info(at)kareldoormanr81.nl of kareldoormanr81(at)gmail.com

 

Naar index
“Welkom aan boord”.

 

 

 

[Home] [Indeling site] [Welkom aan boord] [Welkom aan boord index] [QH-1 '46-'48 index] [R81 '48-'55 index] [R81 '58-'68 index] [Bemanning index] [Anekdotes index] [Opleidingen index] [Vliegdienst index] [Reizen & havens index] [Gebeurtenissen] [Gastenboek]